Betona sētiņas stabiņš (vidus)

Betona sētiņas stabiņš.

Stabiņi ir 10 cm x 10 cm. Augstums 30 cm.

Stabiņi iedalās stūra, vidējos un nobeiguma stabiņos. Stūra stabiņam padziļinājuma gropes ir divās sānu malās, vidus stabiņam gropes ir divās pretējās malās, nobeiguma stabiņam ir tikai viena padziļinājuma grope.

Betona sētiņai nomēra platumu, garumu un norāda kurā daļā būs ieeja. Tad sētiņas malas garumam izvēlas atbilstoša garuma posmus ierēķinot aiz katra posma un stūros stabiņus.

Uzdot jautājumu var kontaktu sadaļā.

Kategorija: